O2 Toimintasäännöt

Vakiintuneiden toimintasääntöjen muotoilu visuaaliseen muotoon

Tässä tuotoksessa muotoillaan olemassa olevia, vakiintuneita toimintasääntöjä visuaaliseen muotoon niin, että niitä voidaan päivittää ja tarkastella reaaliajassa. Toimintasäännöissä hyödynnetään pisteitä, jotka pohjautuvat palkitsemiseen. Tuotoksessa 2 partnerit määrittelevät yhteisen logiikan ja käyttötarkoitukset online-version luomiseksi määrittelemällä palkinnot  ja rangaistukset erilaisille toiminnoille ja tapahtumille sekä käyttäjäroolit ja mahdolliset palkitsemis- tai rangaistusprosessit. Toimintasäännöt perustuvat teoreettisiin psykologisiin ja pedagogisiin perusperiaatteisiin, kuten Carl Rogersin ja Abraham Maslow'n humanistiseen psykologiaan; Martin Seligmanin positiiviseen psykologiaan ja pedagogiaan. 

Partnerit suunnittelevat työkalun, joka on toimintaperiaatteeltaan “käyttäytymisen pisteytetty ajokortti”. Jokainen opiskelija aloittaa lukuvuodensa tietyllä määrällä pisteitä ja lukuvuoden aikana he voivat menettää pisteitä, mutta myös ansaita pisteitä positiivisen käytöksen kautta. Opettajat ja oppilaat käyvät läpi yhdessä kunkin oppilaan pisteet ja käyttäytymisen sekä määrittelevät strategioita käyttäytymisen parantamiseksi.  Opiskelijoille, joilla on vähän pisteitä, voidaan määritellä toimintaa koulukeskuksessa tai jopa sen ulkopuolella (esimerkiksi se voi olla toimintaa vanhusten tai vammaisten kanssa jne.), johon osallistumalla hän voi ansaita lisää pisteitä. Tämä toimintamalli on Civiformissa käytössä, nimellä "Una scuola in regola" ja projekti pyrkii toteuttamaan siihen digitaalisen ulottuvuuden, sekä testaamaan mallin soveltamista muissa partnerimaissa. 

IO2: n tavoitteena on tarjota työkalu, joka auttaa kouluttajia / tuutoreita / koordinaattoreita / ohjaajia luomaan kestävän järjestelmän, jonka avulla he oppivat opiskelijoista, opiskelijoiden käyttäytymisestä ja ongelmista ja samalla luomaan perustan positiiviselle ympäristölle kaikkien teini-ikäisten hyvinvoinnille. Tämä työkalu on erittäin hyödyllinen myös opiskelijoille auttamaan heitä tuntemaan käyttäytymisensä ja asenteensa vaikutukset muihin ihmisiin sekä opiskeluun. Järjestelmä on erittäin innovatiivinen, ja hankkeen partnereiden keskuudessa suoritetun testauksen jälkeen sitä voidaan helposti mukauttaa ja siirtää muille kouluille ja ammatillisen koulutuksen tarjoajille, jotka ovat kiinnostuneita sen soveltamisesta.

Visual Paths Supporting the Development of Soft Skills - Educators Handbook Finnish