O4 - Verkko- ja mobiilikäyttöliittymien kehittäminen

Projektia tukeva tekninen kehitystyö tehdään INNOVENTUM Oy:n johtamassa tuotoksessa 4.  Ensimmäisenä luodaan verkkokäyttöliittymä ja tämän jälkeen mobiilisovellus, tuotosten 1–3 siirtämiseksi digitaaliseen muotoon.

Muut partnerit tukevat teknistä kehitystä määrittely- ja testausvaiheissa tarjoamalla vaatimusmäärityksiä ja käyttäjäpalautetta.

Tämän tuotoksen ensimmäisessä vaiheessa kehitetään mobiiliystävällisen web-käyttöliittymä, jossa pilotoidaan tuotokset 1 - 3. Toisessa vaiheessa luodaan mobiili- ja tablet-sovellus, jotta voidaan parantaa käytettävyyttä etenkin offline-tilanteissa.