Izplatīšanas seminārs

Tiek plānoti Pop-Up Gaming Hubs, kas tiks organizēti kā projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, kuros tiks demonstrētas tiešsaistes izlaušanās spēles un jaunieši tiks iedrošināti piedalīties, izmantojot izstrādātos līdzekļus. Šajā pasākumā piedalīsies vismaz 25 jaunieši, un pasākums notiks vienlaicīgi ar kādu vietēja mēroga festivālu vai citu pasākumu. Tā kā tiek plānots, ka šis seminārs izmantos lielāka pasākuma reklāmu un iespējas, šobrīd ir grūti pateikt precīzi, kurā datumā seminārs notiks, bet jebkurā gadījumā tas tiks plānots pēc tam, kad būs pabeigti visi izstrādes darbi attiecībā uz tiešsaistes izlaušanās spēli.

The PopUp Gaming Hubs notiks laikā starp 2020. gada martu un 2020. gada jūniju.