O1 Prasmju attēlošana

Mācību posmu vizualizācija

Šajā projekta rezultātā tiks izstrādāta mācību posmu vizualizācija - tā ir digitāla dimensija, kas ļaus audzēkņiem saprast, kuras aktivitātes/mācību vienības/moduļi jau ir izieti, bet kuras vēl jāapgūst, lai sasniegtu nosprausto mērķi.

Iespēja vizualizēt daudzās komponentes, kas veido prasmes un kompetences, kuras savukārt ir apliecības, sertifikāta vai diploma pamatā, palīdzēs audzēknim saprast, kas tieši ir jāapgūst mērķa sasniegšanai. Digitālā formā šo mācību posmu vizuālo atspoguļojumu var pielāgot katram indivīdam, balstoties uz konkrētiem mērķiem un statusu, lai parādītu viņu progresu un vēl nepieciešamās prasmes un aktivitātes, kuras var veikt jebkurā laikā. Tas palīdzēs audzēknim saprast katras mācību aktivitātes nozīmi un savstarpējo saikni gan konkrēti iegūstamo prasmju un kompetenču kontekstā, gan kā daļu no visa mācību posma "lielās bildes".

Tehniskie rezultāti:

Prasmes tiek atspoguļotas diagramas tipa vizuālajā matricā, kur katrs stabiņš atspoguļo prasmi un katra rinda - prasmes līmeni un ar to saistītās aktivitātes. Šīs šūnas var vizualizēt ar attēliem, kas parāda aktivitātes vai visa procesa iznākumu. Mācību posmus var attēlot kā tīkla diagrammu, radot vizuālu ceļu no sākuma punkta līdz mērķim, kuru sasniedz tad, kad ir pabeigti visi nepieciešamie soļi (mācību vienības/moduļi vai aktivitātes). 

IO1 rezultāti visās projekta partneru valodās būs šādi:

  • Vizualizācijas skats mācību posmiem, īstenots IO4 rezultātā
  • Rokasgrāmata skolotājiem 
  • Rokasgrāmata audzēkņiem 
  • Visual path pilotēšanas rezultātu analīze

Pagaidām jaunumu nav