O2 Rīcības kodeksi

Noteiktā rīcības kodeksa formatējums vizuālās tabulās

Šajā rezultātā izstrādātie rīcības kodeksi tiks noformēti vizuāli tabulās, ko varēs atjaunināt un skatīt reāllaikā. Rīcības kodekss izmantos apbalvošanas mehānismu, kas balstīts uz punktiem. IO2 partneri definēs kopējo loģisko struktūru un situācijas, lai radītu sistēmas tiešsaistes versiju, paredzot, ka dažādas darbības un notikumi ir pamats apbalvojumu un sankciju piešķiršanai, kā arī nosakot lietotāju lomas un iespējamos apbalvojumu vai sodu piešķiršanas procesus.

Rīcības kodeksi būs balstīti uz spēcīgiem teorētiskiem psiholoģijas un pedagoģijas pamatiem, tādiem kā Karla Rodžersa un Abrahama Maslova humnānistiskā psiholoģija un Martina Seligmana pozitīvās psiholoģijas un pedagoģijas pieeja. Personiskais un attiecību stils  ir saistīts ar diviem uzvedības aspektiem: pirmais attiecas uz regulatīvo/normatīvo un noteikumu aspektu, bet otrais - uz audzēkņu motivāciju saistībā ar personīgo attieksmi. Lai radītu un apvienotu pozitīvo un konstruktīvo personisko un attiecību stilu, izglītības ceļā tiks iesaistīti paši audzēkņi.

Sistēmā tiek plānots rīks, kas līdzinās tam, kādā piešķir soda punktus par autovadīšanas pārkāpumiem; ar to noteiks personisko un attiecību stilu. Katrs audzēknis uzsāks mācību gadu ar konkrētu punktu skaitu, un gada laikā viņi var gan zaudēt punktus, gan iegūt tos, ja viņiem ir pozitīva uzvedība. Tiks izveidota skolas komisija, lai iesaistītu audzēkņus izglītības ceļā, kura mērķis ir ļaut audzēkņiem saprast un uzzināt savus punktus un uzvedību, kā arī noteikt stratēģiju uzvedības uzlabošanai. Soda punktu sistēma būs punktu piešķiršanas/atņemšanas sistēma. Audzēkņiem ar zemu punktu skaitu tiks noteikta sistēma punktu atgūšanai, lai audzēkņi varētu iesaistīties skolas organizētajās aktivitātēs, vai pat ārpusskolas kativitātēs (piemēram, saistībā ar senioriem vai personām ar ierobežotām spējām).

IO2 mērķis ir nodrošināt rīku, kas palīdzēs pedagogiem/mentoriem/koordinatoriem/direktoriem radīt ilgtspējīgu sistēmu, lai apzinātu audzēkņu personiskos un attiecību stilus, kā arī audzēkņu uzvedību un problēmas, vienlaikus liekot pamatus pozitīvai videi, kurā attīstīties pusaudžiem. Šis rīks būs ļoti vērtīgs arī audzēkņiem, ļaujot tiem saprast savu uzvedību un attieksmi pret citiem cilvēkiem un pret mācībām. Šī sistēma ir ļoti inovatīva un pēc tam, kad tā tiks testēta projekta partneru vidū, to varēs viegli pielāgot un izmantot citas skolas un profesionālās izglītības sniedzēji, kas varētu būt ieinteresēti šādas sistēmas izmantošanā.


Pagaidām jaunumu nav