O3 Prasmju atzīšana

Ārpus skolas iegūto prasmju novērtējums un atzīšana

Mācību un prasmju novērtējums un atzīšana ir daļa no ikviena pedagoga ikdienas darba. Profesionālajā izglītībā prasmes bieži vien iegūst māceklības vai prakses laikā. Prasmju atzīšana vizuālo mācību posmu tiešsaistes vidē attiecas gan uz profesionālajām ("hard skills"), gan personiskajām prasmēm ("soft skills") katrā profesijā.

Saskaņā ar Eiropas vadlīnijām par neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu (2015. gads) aizvien svarīgāk kļūst atzīt un novērtēt mācības, kas notiek ārpus formālās izglītības. Visual Path projekta rezultāti atbalstīs šo tendenci, ļaujot piefiksēt mācību procesu un validēt to arī tad, ja mācības notiek ārpus izglītības iestādes telpām.

IO1 ierosinātā mācību vide tiks paplašināta, izveidojot rīku, ar kā palīdzību saglabāt apliecinājumu par dažādiem novērtējuma rīkiem (piemēram, mutiski/rakstiski eksāmeni, esejas, prezentācijas, video, attēli, skolotāja/mentora novērojumi). Saglabāto apliecinājumu var izmantot, lai atzītu esošās vai iegūtās prasmes; tāpat arī tā veidos audzēkņa mācību arhīvu. Šo arhīvu audzēknis vēlāk varēs izmantot, piemēram, darba meklējumos, lai demonstrētu to, kādā veidā viņš izmanto konkrētas prasmes.