VISUAL PATHS to projekt finansowany z programu Erasmus +, trwający od września 2019 do końca lutego 2022.

Na tej stronie znajdziesz informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach projektu, opracowanych zasobach i specjalnym środowisku do nauki on-line.

Czego dotyczy projekt VISUAL PATHS?

Cele projektu to:

  • Buduowanie kompetencji cyfrowe młodych dorosłych poprzez zaangażowanie w spersonalizowane narzędzia i zasoby edukacyjne, w tym aplikację mobilną
  • Wsparcie instytucji szkolenia zawodowego (VET) w wykorzystywaniu potencjału środowisk
    e-learningowych do budowania wartościowych zestawów umiejętności w ich grupach docelowych
  • Pomoc nauczycielom w ocenie posiadanach juz umiejętności i kompetencji uczniów- Przygotowanie osób uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego na nowe wymagania rynku pracy
  • Wsparcie tutorów pierwszej linii, aby wykorzystać potencjał środowisk mobilnych do budowania wartościowych zestawów umiejętności w zmarginalizowanych grupach docelowych

Rezultaty projektu