O3 Potwierdzenie umiejętności

Ocena i walidacja umiejętności zdobytych poza klasą

Ocena i walidacja wiedzy i umiejętności jest częścią codziennej pracy każdego nauczyciela. W
kształceniu zawodowm, umiejętności są często nabywane także podczas praktyk lub okresu pracy.
Uznanie umiejętności w ujeciu metodologii ścieżek wizualnych odnosi się do umiejętności twardych i miękkich związanych z wykonywanym zawodem.
Zgodnie z europejskimi wytycznymi lub walidacją uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2015)
jest coraz ważniejsze, aby uczenie się poza formalnym otoczeniem było unane. Visual Paths
będzie wspierać ten proces poprzez rejestrowanie procesu uczenia się nieformalnego jak również również walidację uczenia się
gdy dzieje się to poza klasą.

Rezultat IO1 zostanie rozszerzony o narzędzie do rejestrowania dodatkowych aktywnosci potwierdzajacych umiejetnosci ucznia
(np. egzaminy ustne / pisemne, eseje, prezentacje, filmy, zdjęcia,
obserwacje nauczyciela / wychowawcy). Zarejestrowane dowody mogą zostać wykorzystane w procesie
uznania istniejących i zdobytych umiejętności, a także utworzy to portfolo dla ucznia. 
Uczeń może później odwołać się do portfolio, na przykład podczas poszukiwania pracy, aby wyświetlić elementy 
dokumentujace posiadanie określonych umiejętności.