Tervetulos!

VISUAL PATHS os Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittama projekti, joka kestää syyskuusta 2019 helmikuuhun 2022.

Tältä sivustolta löydät tietoa projektin järjestämistä tapahtumista, kehitettävistä resursseista, sekä verkko-oppimisympäristön.

Mikä Visual Paths -projekti on?

Projektin tavoitteena on:

  • Pyrkiä kehittämään nuorten aikuisten digitaalista osaamista räätälöityjen oppimisvälineiden ja- resurssien, mukaan lukien mobiilisovellusten avulla
  • Auttaa ammatillisen koulutuksen tarjoajia hyödyntämään verkko-oppimisympäristöjen mahdollisuuksia kohderyhmiensä arvokkaiden taitojen kehittämisessä 
  • Auttaa kouluttajia arvioimaan ammatillisen koulutuksen oppijoiden aiemmin opittuja taitoja - valmistella ammatillisen koulutuksen oppijoita työmarkkinoiden uusiin vaatimuksiin 
  • Tukea tutoreita mobiilioppimisympäristöjen potentiaalin hyödyntämisessä marginalisoituneiden kohderyhmien arvokkaiden taitojen rakentamisessa

Yhteystiedot
antti@hubkarelia.fi 045-784 50830
janne@hubkarelia.fi 045-784 50810

Projektin tuotokset