O1 Taidot esillä

Oppimispolkujen visualisointi

Tämän tuotoksen tarkoituksena on kehittää oppimispolun visualisointia; digitaalista tapaa esittää oppijalle mitkä aktiviteetit/osiot hän on jo suorittanut ja mitä pitää vielä suorittaa oppimistavoitteen saavuttamiseksi. 

Kyky visualisoida osatekijöitä, joista taidot ja kyvyt rakentuvat ja jotka yhdessä voivat muodostaa osaamismerkin, badgen, todistuksen tai tutkinnon, auttaa oppijaa ymmärtämään tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittua oppimista. Digitaalista oppimispolun (-polkujen) visuaalista esitystä voidaan säätää jokaisen yksilön tavoitteiden ja tilanteen perusteella, jotta voidaan osoittaa heidän edistymisensä ja taidot, joita tulee vielä oppia ja tehtävät, joita suorittaa, missä vaiheessa tahansa. Tämä auttaa oppijaa ymmärtämään kunkin oppimistehtävän tärkeyden ja suhteen niin yksittäisten taitojen ja kompetenssien hankkimisen osalta kuin osana heidän henkilökohtaisen oppimispolunsa "suurta kuvaa".

Tekniset tuotokset:
Taidot esitetään pylväsdiagrammityyppisenä visuaalisena taulukkona, jossa jokainen sarake edustaa taitoa, rivi taitotasoa ja siihen liittyviä aktiviteettejä. 
Nämä 'solut' voidaan visualisoida kuvina, jossa esitetään aktiviteetin tai prosessin lopputulos. Oppimispolut voidaan näyttää suunnattuina verkkokaavioina, jolloin luodaan visuaalinen polku lähtöpisteestä tavoitteeseen, joka saavutetaan, kun kaikki vaadittavat vaiheet (oppimisyksiköt tai toiminnot) on suoritettu.

IO1: n tuotokset kaikilla partnerikielillä ovat:

  • Oppimispolkujen visualisointinäkymät, jotka toteutetaan IO4:ssa 
  • Perehdyttämiskäsikirja kouluttajille
  • Perehdyttämiskäsikirja oppijoille
  • Visual Paths -pilotoinnin analyysi

Visual Paths Skills on Display - Students Handbook Finnish

Visual Paths Skills on Display - Teachers Handbook Finnish