O1 Prasmju attēlošana

Mācību posmu vizualizācija

Rokasgrāmata attēlo VISUAL PATH konceptu, kas ietver mācību kartes un mācību ceļu vizuzalizāciju.  Šeit ir iespēja apskatīt un lejupielādēt  izglītojamo personu un peedagoga  rokasgrāmatas.

IO1 ietvaros tika izstrādātas divas rokasgrāmatas: viena pedagogam, otra izglītojamajam.  

Par pamatu abām rokasgrāmatām, tika izmantoti statistikas dati, pētījumi, normatīvie akti un piemēri no dzīves. Tās paskaidro, kādas prasmes un vajadzības nepieciešamas mūsdienu darba tirgū Latvijā, Vācijā, Austrijā, Somijā un Polijā, kādas izmaiņas būs vērojamas darba tirgū tuvākajā nākotnē un turpmāko 20 gadu laikā, paskaidrotas izgltības veidi, to loma cilvēka attīstībā un profesionālajā izaugsmē.  Balstoties uz apkopoto informāciju, projekta laikā ir izstrādāta platforma un aplikācija, kas ļauj  pedagogam un izglītojamam būt konkurētspējīgam un sagatvaotam darba tirgus prasībām.  Rokasgrāmata apvieno aplikācijas un platformas sniegtās iespējas, sniedzot virspusēju ieskatu izglītojamajiem un pedagogiem padāvātajās iespējās.

Rokasgrāmata sastāv no trīs daļām - teorētiskās daļas, platformas un aplikācijas rokasgrāmtas un pielietošanas piemēriem katrā projekta partnervastī. 

Platforma kalpo arī kā digitāls portfolio, kas vienuviet ļauj glabāt mācību laikā iegūtos sertifikātus, diplomus un apliecibas. Platforma ļauj vizaulizēt izglītojamā mācību ceļu digitālā formātā, ko var pielāgot katra lietotāja idividuālajām vajadzībām. Tas ļauj parādīt katra izglītojamā sasniegto progresu un prasmes, kas vēl ir jāapgūst, un aktivitātes, kas jāveic mācību procesa laikā.  Tas palīdz izglītojamajam izprast katras mācību aktivitātes nozīmi un saistību gan atsevišķu prasmju un kompetenču apguves kontekstā, gan kā daļu no sava personīgā mācību ceļa “lielā attēla”.

Visual Paths Skills on Display Educator Handbook Latvian

Lejupielādēt

Skatīt tiešsaistē

Visual Paths Skills on Display Student Handbook Latvian

Lejupielādēt

Skatīt tiešsaistē