O2 Rīcības kodeksi

Noteiktā rīcības kodeksa formatējums vizuālās tabulās

Skolotāja rokasgrāmata par atbalstu studentu personīgo prasmju attīstībai. Šeit varat apskatīt un lejupielādēt rokasgrāmatu par personigo prasmju attīstību.

Šī iznākuma mērķis ir uzsvērt personības attīstības nozīmi izglītības procesā. IO2 definē mīksto prasmju atbalsta stratēģiju, lai palīdzētu pedagogiem un audzēkņiem turpināt uzlabot personīgās prasmes. Lai uzraudzītu personības attīstības procesu, gan pedagogiem, gan izglītojamamjiem ir nepieciešams efektīvs instruments. Tāpēc IO2 ietvaros tiek izveidots un lietotnē pieejams personīgo prasmju novērtēšanas rīks ar piekļuvi gan pedagogiem, gan izglītomajiem.

Šajā izlaidē tiek ieviesta luksoforu sistēma, lai motivētu izglītojamos viņu attīstībā. Šīs vērtēšanas sistēmas priekšrocība ir acīmredzama, jo tā nesoda izglītojamos par noteiktu prasmju trūkumu, bet gan iesaka, kuras prasmes ir jāuzlabo un kādā virzienā tām jāstrādā.

IO2 uzdevums ir papildināt ideju par dažādu mācīšanās metožu apvienošanu – formālo, neformālo digitālajā lietotnē ar mīksto prasmju atzīšanu. Šīs prasmes pēdējā laikā ir kļuvušas par izšķirošu faktoru cilvēka labklājībai un veiksmīgai nodarbinātībai strauji mainīgajā pasaulē. Covid-19 pandēmija pierādīja, ka izglītojamajiem ir jābūt gataviem pielāgoties mainīgajai videi un dažādiem mācību un darba veidiem. Tas prasa attīstīt personīgās prasmes, kas ir vērstas uz personīgo, sociālo un metodisko mācīšanos. Šajā aspektā ļoti svarīga ir pedagoga loma. Tieši pedagogs var iepazīstināt izglītojamos ar personīgo prasmju būtību un atbalstīt viņu personības attīstībā. Mīksto prasmju novērtēšanas rīks ir pieejams pedagogiem un izglītomajiem jebkurā kursa laikā. Kursa sākumā skolotāji piešķir personīgo prasmju novērtējumu, lai noteiktu pašreizējo apmācāmo prasmju līmeni. Pēc testa aizpildīšanas gan pedagogi, gan izglītojamie saņem atgriezenisko saiti un apspriež to, lai noteiktu iespējamos mīksto prasmju uzlabošanas veidus. Kursa laikā izglītomajiem ir jāstrādā pie savas personīgās attīstības. Lai to pierādītu, viņi vāc pierādījumus par saviem centieniem un panākumiem, izmantojot viedtālruņus un tādas lietotnes funkcijas kā Card Decks vai Portfolio, kas ir redzama un pieejama gan pedagogiem, gan audzēkņiem. Kursa beigās pedagogi novērtē izglītojamo personīgo prasmju līmeni un kopā ar izglītojamajiem pārrunā viņu sasniegumus.

 

Šī pieeja ir novatoriska, jo tā iesaka apvienot dažādus mācīšanās veidus ar prasmju attīstību mobilajā lietotnē. Šis risinājums ir saistošs un pievilcīgs īpaši tiem, kam ir ērti un vienkārši dokumentēt savas mācīšanās un personīgās attīstības pierādījumus, izmantojot viedtālruni. Turklāt izglītomajiem nav jādrukā šie pierādījumi, kas arī ir videi draudzīgi.

Visual Paths Supporting the Development of Soft Skills - Educators Handbook Latvian

Lejupielādēt

Skatīt tiešsaistē