Projekta partneri

Iepazīsties ar projekta partneriem

Die Kärntner Volkshochschulen

Karintijas pieaugušo izglītības skolas tika dibinātas 1946. gadā kā bezpeļņas organizācija, kuras vadības centrs atradās Klāgenfurtē. To darbības virziens ir ļoti plašs, bet būtībā to varētu sadalīt divās galvenajās daļās: pirmkārt, klasiskā pieaugušo izglītības kursu programma un reģionālā sadarbība, un, otrkārt, pieaugušo izglītības projekti, kas vērsti uz pamata izglītību, integrāciju darba tirgū, veselības jautājumiem un internacionalizāciju. Karintijas pieaugušo izglītības skolas ir cieši saistītas ar Karintijas Darbinieku kameru, un to misija ir nodrošināt un veicināt dalībnieku profesionālo un personīgo izaugsmi, kā arī cilvēku aktīvu dalību mūžizglītībā. Mūsu misijas pamatā ir atvērtība, inovācijas un profesionālisms, dažādība, tolerance, brīvprātīgums, sociālā atbildība un emancipēta izglītības pieeja. Katru gadu tiek organizēti apmēram 2,500 kursi, lekcijas, semināri un darbsemināri daudz un dažādās jomās, un tajos piedalās vairāk nekā 23,000 dalībnieku. Attiecīgās jomas skar kultūru un sabiedrību, uzņēmējdarbību un vadību, IT, valodas, radošumu un atpūtu, veselību un sportu, dabu un visi. Turklāt tiek organizētas arī apmācības, ekskursijas un mācību ekskursijas darbiniekiem un pasniedzējiem. 

Kontaktinformācija