Projekta partneri

Iepazīsties ar projekta partneriem

Projektzentrum für Berufs- und Weiterbildung Nr. 2 in Przemyśl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu - šis skolas komplekss ietver trīs dažāda veida skolas: tehnikums Nr. 2, kas piedāvā vidējo profesionālo izglītību audzēkņiem vecumā no 15-19 gadiem; Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – vidusskola pieaugušajiem; un Szkoła Policealna dla Dorosłych, kurā var iegūt izglītību pēc vidusskolas. Skola piedāvā arī profesionālās izglītības kursus biškopjiem un datorprogrammētājiem.

Skolā, kas piedāvā vidējo profesionālo izglītību, audzēkņi var iegūt ne vien profesionālo izglītību, bet arī kārtot vidusskolas eksāmenu skolas beigšanai un turpināt izglītoties koledžā vai universitātē. Audzēkņi var iegūt šādas profesijas – ekonomikas tehniķis, tirdzniecības tehniķis, vides dizaina tehniķis vai datorprogrammēšanas tehniķis.

Pieaugušie, kas vēlas pabeigt vidusskolu, skolu var apmeklēt klātienē vai neklātienē. Viņi mācās vispārizglītojošos priekšmetus, ko parasti māca vidusskolā, un viņi arī var kārtot vidusskolas eksāmenu.

Skola, kurā iegūst izglītību pēc vidusskolas, ir paredzēta audzēkņiem, kas vēlas iegūt papildu profesionālās prasmes pēc vidusskolas pabeigšanas. Mēs piedāvājam kursu administratīvajiem darbiniekiem un IT tehniķiem.

Mūsu skola cīnās par to, lai sniegtu audzēkņiem daudz iespēju apvienot zināšanas ar praksi, paplašinot viņu pieredzi un ļaujot kļūt veiksmīgiem nākotnē. Viņi bieži piedalās lekcijās un darbsemināros vietējā augstskolā, East European State University (PWSP). Skola sadarbojas arī ar vietējām banku nodaļām, nodokļu pārvaldi, nodarbinātības aģentūru un vietējiem uzņēmējiem, kuru pārstāvji bieži apmeklē skolu, lai iepazīstinātu audzēkņus ar jauniem konceptiem un risinājumiem. Audzēkņiem ir arī iespēja šajās vietās iziet obligāto praksi. Turklāt skola organizē arī apmācības, ekskursijas un mācību vizītes, lai veicinātu jaunu prasmju un pieredzes iegūšanu.

Kontaktinformācija