Partnerzy projektu

Poznaj partnerów projektu

Die Kärntner Volkshochschulen

Licea ludowe w Karyntii powstały w 1946 roku jako organizacja non-profit z siedzibą w Klagenfurcie. Ich działania są bardzo zróżnicowane, ale można je podzielić na dwa główne obszary: pierwszy to klasyczny system kształcenia z tradycyjnym programem kursu i różnorodną współpracą regionalną, a drugi system projektowy skupiające się na edukacji podstawowej, integracji rynku pracy , zdrowiu i umiędzynarodowieniu. Licea ludowe w Karyntii są ściśle powiązane z Izbą Pracy w Karyntii i jej misją  ułatwiania i wspierani rozwoju zawodowego i osobistego uczestników oraz ich aktywnego udziału w uczeniu się przez całe życie. Naszą misją jest otwartość, innowacyjność i profesjonalizm, różnorodność, tolerancja, wolontariat, odpowiedzialność społeczna i emancypacyjne podejście edukacyjne. Każdego roku odbywa się około 2500 kursów, wykładów, seminariów i warsztatów z wielu różnych dziedzin, w których uczestniczy ponad 23 000 uczestników. Obszary kształcenia  to kultura i społeczeństwo, biznes i administracja, technologia komputerowa, języki, kreatywność i wypoczynek, zdrowie i aktywność fizyczna, przyroda i środowisko. Ponadto organizowane są szkolenia, wycieczki, wyjazdy studyjne i szkolenia dla pracowników i trenerów.

Informacje kontaktowe