O1 Wizualizacja umiejętności

Wizualizacja ścieżek uczenia się

Wprowadzenie do koncepcji VISUAL PATHS z kartami edukacyjnymi i wizualizacją ścieżek edukacyjnych. Tutaj możesz przejrzeć i pobrać nasze podręczniki wprowadzające dla uczniów i nauczycieli.

Ten rezultat opisuje pojawiającą się potrzebę zmian w edukacji oraz sposób, w jaki narzędzie stworzone w ramach projektu Erasmus+ Visual Paths może przyczynić się do ich dokonania. Rezultat zatytułowany „Umiejętności na ekranie” opisuje rolę edukacji, rozwój kompetencji zawodowych oraz ich rolę w przyszłym rozwoju kariery zawodowej. Uwzględnia obecną sytuację w szkolnictwie zawodowym, pojawiające się potrzeby systemu edukacji, opisuje potrzebę zmian i dostosowania edukacji do ery cyfrowej.

Na ten rezultat składają się dwa podręczniki – jeden skierowany do uczniów, drugi do nauczycieli. Podręczniki opisują główną ideę narzędzia i powody, dla których zostało stworzone, precyzują jak wpłynie ono na pracę nauczycieli i jakie korzyści odniosą uczniowie z jego wykorzystania.

Podręczniki posiadają również część zatytułowaną „Podręcznik użytkownika” – czyli wgląd w aplikację wykonaną w ramach tego projektu. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie poznają funkcje jakie oferuje im dana aplikacja w zależności od roli jaką pełnią.

Możliwość wizualizacji różnych elementów, które składają się na umiejętności i kompetencje, które razem mogą stanowić podstawę wyróżnienia, certyfikatu lub stopnia naukowego, pomaga uczniowi zrozumieć co jest dla niego niezbędne do nauczenia się, aby osiągnąć swoje cele. W formacie cyfrowym wizualną reprezentację ścieżki (ścieżek) uczenia się można dostosować dla każdej osoby, w oparciu o jej cele i status, aby pokazać poczynione postępy i umiejętności nadal potrzebne do nauki oraz czynności z nią związane, które należy podjąć w dowolnym momencie. Pomaga to uczniowi zrozumieć znaczenie i związek każdego działania edukacyjnego zarówno w kontekście nabywania pojedynczych umiejętności i kompetencji, jak i jako część „dużego obrazu” jego osobistej ścieżki uczenia się.

Rezultaty

Rezultatami w ramach IO1, przetłumaczonymi na wszystkie języki partnerów projektu są:

  • Podręcznik dla nauczycieli – Umiejętności na ekranie
  • Podręcznik dla uczniów – Umiejętności na ekranie

Visual Paths Skills on Display - Students Handbook Polish

Pobierz

Przeglądaj online

Visual Paths Skills on Display - Teachers Handbook Polish

Pobierz

Przeglądaj online