O2 Wspieranie rozwoju umiejętności miękkich

Wspieranie i monitorowanie rozwoju umiejętności miękkich

Rezultat ten dotyczy rozwoju osobistego w procesie kształcenia. IO2 definiuje strategię wspierania umiejętności miękkich, aby pomóc nauczycielom i uczniom w doskonaleniu umiejętności osobistych. Do monitorowania procesu rozwoju osobistego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie potrzebują skutecznego narzędzia. Dlatego w ramach IO2 tworzone jest narzędzie do oceny umiejętności miękkich i udostępniane w aplikacji z dostępem zarówno dla edukatorów, jak i uczniów.

 Metoda systemu sygnalizacji świetlnej została zastosowana, aby zmotywować uczniów do ich rozwoju. Zaletą tego systemu oceniania jest fakt, że nie karze uczniów za brak określonej umiejętności, ale sugeruje, które umiejętności należy poprawić lub rozwiajać.

 Złożeniem IO2 jest poszerzenie różnych metod uczenia się formalnego i nieformalnego o rozwój kompetencji osobistych. Umiejętności te stały się ostatnio decydującym czynnikiem w życiu osobistym i zawodowym w szybko zmieniającym się świecie. Pandemia COVID-19 pokazała, że ​​uczniowie muszą być gotowi do przystosowania się do zmieniającego się otoczenia oraz różnych sposobów uczenia się i pracy. Wymaga to rozwoju umiejętności miękkich, które koncentrują się na kompetencjach osobistych, społecznych i metodologicznych. W tym aspekcie bardzo ważna jest rola edukatora. To nauczyciel może przybliżyć uczniom istotę umiejętności miękkich i wesprzeć ich w rozwoju osobistym. Narzędzie do oceny umiejętności miękkich jest dostępne dla nauczycieli i uczniów w dowolnym momencie nauki.  Nauczyciele za pomocą krótkiego testu  mają możliwość  określić aktualny poziom umiejętności uczniów. Po uzyskaniu wyników zarówno edukatorzy, jak i uczący się otrzymują informację zwrotną i omawiają ją w celu ustalenia możliwych sposobów doskonalenia umiejętności miękkich. Dzięki temu uczniowie mogą pracować nad swoim rozwojem osobistym w trakcie kształcenia. Aby to udowodnić, zbierają dowody swoich wysiłków i sukcesów za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej używając funkcji, takich jak Talie Kart lub Portfolio, które są widoczne i dostępne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Pod koniec etapu kształcenia edukatorzy oceniają poziom umiejętności miękkich uczniów i wspólnie omawiają ich osiągnięcia.

 To podejście jest innowacyjne, ponieważ sugeruje łączenie różnych rodzajów uczenia się z rozwojem umiejętności miękkich w aplikacji mobilnej. To rozwiązanie jest angażujące i atrakcyjne zwłaszcza dla osób uczących się, dla których dokumentowanie dowodów uczenia się i rozwoju osobistego za pomocą smartfona jest wygodne i łatwe. Co więcej, uczniowie nie muszą drukować tych dowodów, co jest również przyjazne dla środowiska.

Visual Paths Podręcznik dla nauczycieli – Wspieranie rozwoju umiejętności miękkich Polski

Pobierz

Przeglądaj online