Partnerzy projektu

Poznaj partnerów projektu

Projektzentrum für Berufs- und Weiterbildung Nr. 2 in Przemyśl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu to oficjalna i prawna nazwa zespołu szkolnego, w skład którego wchodzą trzy typy szkół: Technikum Nr 2 - technikum dla uczniów w wieku 15-19 lat; Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Szkoła oferuje również kursy zawodowe dla pszczelarzy i programistów komputerowych.

Technikum oferuje kształcenie uczniom, którzy są zainteresowani zdobyciem kwalifikacji zawodowych oraz zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na uczelni wyższej.  Uczniowie uczą się na kierunkach technik ekonomista, technika handlowiec, technik architektury krajobrazu lub technika programista .

Dorośli, którzy chcą ukończyć szkołę średnią. Mogą uczęszczać do szkoły stacjonarnej lub niestacjonarnej. Uczą się przedmiotów ogólnych wymaganych do ukończenia szkoły, mogą też przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Szkoła policealna przeznaczona jest dla uczniów, którzy po ukończeniu szkoły średniej chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Oferujemy kursy dla personelu administracyjnego i techników IT.

Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom wiele możliwości łączenia wiedzy z praktyką w celu zdobycia wszelkiego rodzaju doświadczeń, które pomogą im odnieść sukces w przyszłości. Często biorą udział w wykładach i warsztatach na tutejszej uczelni wyższej. Szkoła współpracuje również z lokalnymi oddziałami banków, urzędem skarbowym, urzędem pracy oraz lokalnymi przedsiębiorcami, których przedstawiciele często odwiedzają naszą szkołę, aby zapoznać uczniów z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami. Uczniowie i słuchacze mają również możliwość odbycia w tych miejscach obowiązkowych praktyk zawodowych. Ponadto organizowane są szkolenia, wycieczki i wyjazdy studyjne, które przyczyniają się do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Informacje kontaktowe