O3 Taitojen tunnustaminen

Epämuodollisen osaaminen arviointi ja validointi

Oppimisen ja taitojen arviointi ja validointi on osa jokaisen kouluttajan päivittäistä työtä. Ammatillisessa koulutuksessa taitoja opitaan usein myös työharjoittelujakson aikana. Taitojen tunnustaminen Visual Paths -verkkoympäristössä viittaa ammattiin liittyviin koviin ja pehmeisiin taitoihin. 

Epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen (2015) mukaan 
on yhä tärkeämpää saada muodollisten ympäristöjen ulkopuolella tapahtuva oppiminen näkyväksi ja arvostetuksi. Visual Paths -tuotokset tukevat tätä oppimisprosessia tallentamalla ja mahdollistavat oppimisen validoinnin myös sen tapahtuessa luokkahuoneympäristön ulkopuolella.

IO1: ssä ehdotettua oppimisympäristöä laajennetaan erilaisten ​​arviointityökalujen (esim. suulliset / kirjalliset tentit, esseet, esitykset, videot, kuvat, opettajan / tutorin havainnot) avulla kerättyjen todisteiden tallentamisvälineeksi. Tallennettuja materiaaleja voidaan käyttää olemassa olevien tai hankittujen taitojen tunnustamisprosessissa ja ne muodostavat myös kategorisoidun osaamisarkiston oppijalle. Oppija voi hyödyntää tätä arkistoa myöhemmin esimerkiksi työnhakutilanteessa näyttääkseen osaamistaan. 

Visual Paths Acknowledgement of Skills - Educator Handbook Finnish