O4 - Tworzenie interfejsów internetowych i mobilnych

Techniczne prace rozwojowe wspierające projekt będą wykonywane w ramach rezultatu intelektualnego O4, kierowanego przez INNOVENTUM,najpierw zostanie utworzony interfejs webowy, a następnie zostanie stworzona aplikacja mobilna, aby przenieść stworzone wyniki intelektualne O1-O3 do formatu cyfrowego.

Pozostali partnerzy będą wspierać rozwój techniczny na etapie specyfikacji i testów, dostarczając specyfikacje wymagań i opinie użytkowników.

W pierwszej fazie powstanie przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs sieciowy, który będzie pilotował planowane procesy w ramach rezultatów pracy intelektualnej O1–O3, aw drugiej fazie zostanie stworzone opakowanie aplikacji na telefon komórkowy i tablet w celu zwiększenia użyteczności, zwłaszcza w sytuacje offline. W przypadku każdej fazy rozwoju uwzględniane są informacje zwrotne od grup pilotażowych.

Visual Paths Podręcznik użytkownika dla nauczycieli - Aplikacja Visual Paths Polski

Pobierz

Przeglądaj online

Visual Paths Podręcznik użytkownika dla uczniów Polski

Pobierz

Przeglądaj online