Rezultāti

Uzzini vairāk par projekta rezultātiem

O1 Prasmju attēlošana

Mācību posmu vizualizācija
Read more...

O2 Rīcības kodeksi

Noteiktā rīcības kodeksa formatējums vizuālās tabulās
Read more...

O3 Prasmju atzīšana

Ārpus skolas iegūto prasmju novērtējums un atzīšana
Read more...