O4 - Tīmekļa un mobilo ierīču interfeisa izstrāde

Projekta atbalsta tehniskais izstrādes darbs tiks veikts IO4 ietvaros, un to vadīs INNOVENTUM. Vispirms tiks izstrādāts tīmekļa interfeiss un pēc tam - mobilā aplikācija, ar kā palīdzību pirmie trīs projekta intelektuālie rezultāti tiks  atspoguļoti digitālā formā. Pārējie partneri atbalstīs tehnisko izstrādi specifikāciju un testēšanās fāzēs, nodrošinot prasību specifikācijas un lietotāju atsauksmes.

Pirmajā šī rezultāta izstrādes posmā tiks izstrādāts mobilajām ierīcēm draudzīgs tīmekļa lietotāju interfeiss, iestrādājot tajā projekta pirmos trīs rezultātus, un otrajā posmā, izmantojot esošo funkcionalitāti, tiks izstrādāts mobilo ierīču un planšetdatoru virsslānis, lai paplašinātu rezultāta izmantojamību, it īpaši bezsaistes režīmā. Katrā no izstrādes posmiem tiks ņemtas vērā pilotgrupu sniegtās atsauksmes.